Tải Game - MUHOANGKIM.VN

Một số điều cần chú ý khi cài đặt Client MU Hoàng Kim Season 2

- Tắt các chương trình Antivirus tạm thời để cài đặt hoặc cho thư mục MU Hoàng Kim Season 2 vào danh sách không Scan.
(Vì MU Hoàng Kim Season 2 có sử dụng chương trình Pack để bảo mật và chống hack nên 1 số chương trình Antivirus sẽ nhận nhầm và xóa file Main.exe)

- Tuyệt đối ko sử dụng các chương trình Hack vì sẽ làm cho máy tính của các bạn nhiễm virus và virus sẽ nhiễm vào MU Hoàng Kim Season 2 và các bạn không thể khởi động được Game.
BẢN CÀI ĐẶT MU HOÀNG KIM SEASON 2 - CÓ ÂM THANH
Chỉ cần tải 01 trong các Link: Server Nếu chậm hãy chuyển Link Download khác!
BẢN CÀI ĐẶT TÍCH HỢP SẴN ÂM THANH - 323 MB VDC
BẢN CÀI ĐẶT TÍCH HỢP SẴN ÂM THANH - 323 MB Google
BẢN CÀI ĐẶT TÍCH HỢP SẴN ÂM THANH - 323 MB Google
BẢN CÀI ĐẶT TÍCH HỢP SẴN ÂM THANH - 323 MB Google
BẢN CÀI ĐẶT TÍCH HỢP SẴN ÂM THANH - 323 MB Google
BẢN CÀI ĐẶT TÍCH HỢP SẴN ÂM THANH - 323 MB Upfile
BẢN CÀI ĐẶT MU HOÀNG KIM SEASON 2 - KHÔNG ÂM THANH
Chỉ cần tải 01 trong các Link: Server Nếu chậm hãy chuyển Link Download khác!
BẢN CÀI ĐẶT KHÔNG CÓ ÂM THANH - 157 MB VDC
BẢN CÀI ĐẶT KHÔNG CÓ ÂM THANH - 157 MB Google
BẢN CÀI ĐẶT KHÔNG CÓ ÂM THANH - 157 MB Google
BẢN CÀI ĐẶT KHÔNG CÓ ÂM THANH - 157 MB Google
BẢN CÀI ĐẶT KHÔNG CÓ ÂM THANH - 157 MB Google
BẢN CÀI ĐẶT KHÔNG CÓ ÂM THANH - 157 MB Upfile
PHẦN MỀM AUTO MU ONLINE
Chỉ cần tải 01 trong các Link: Server Nếu chậm hãy chuyển Link Download khác!
AUTO MU ONLINE
[CLICK XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG]
VDC


Hướng dẫn cài đặt Game:

** Bước 1: Chỉ cần tải 1 trong các link Download.

** Bước 2: Chọn "vị trí lưu" và “Extract” để cài đặt.** Bước 3: Nhấn biểu tượng MU Khởi Động ở thư mục đã cài đặt. Nhấn nút "Bắt Đầu" để vào game.