Chỉ cần tải 01 trong các link bên dưới là có thể vào Game. Client này dùng chung cho tất cả máy chủ Game đang hoạt động. Nên dùng Cốc Cốc hoặc IDM để tải nhanh nhất.

Nếu chậm hãy đổi Link khác! Server Download
Tích hợp Âm Thanh (323 MB) VDC
Tích hợp Âm Thanh (323 MB) VDC
Tích hợp Âm Thanh (323 MB) VDC
Tích hợp Âm Thanh (323 MB) Dự Phòng
Không Âm Thanh (157 MB) VDC
Không Âm Thanh (157 MB) VDC
Không Âm Thanh (157 MB) VDC
Không Âm Thanh (157 MB) Dự Phòng
Quay lại trang chủ